Buakaw Por Pramuk vs Tomaki Makino

Yodsanklai Fairtex vs Yasuhito Shirasu

Thai Fight Extreme – Japan Highlights

Be Sociable, Share!